Logo
Locale
Frucht Icon

JAKOŚĆ W HANDLU OWOCAMI

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRZEZ EKSPERTÓW

Zapewnienie jakości naszych produktów jest istotą naszej odpowiedzialności. W tym celu współpracujemy z niezależnymi konsultantami i ekspertami z dziedziny rolnictwa w krajach produkcji. Aby sprostać wysokim wymaganiom jakościowym naszych klientów i móc oferować świeże towary przez cały rok, w naszej pracy przyjmujemy podejście holistyczne, oparte na czterech filarach: (1) Zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami produkcji poprzez certyfikację naszych dostawców zgodnie z GlobalGAP. Zgodnie z naszą odpowiedzialnością społeczną wymagamy również dodatkowego certyfikatu GRASP. (2) Kompleksowe monitorowanie pozostałości poprzez regularne pobieranie próbek przez niezależne laboratoria spożywcze. (3) Wewnętrzne kontrole jakości przed przyjęciem towarów w naszych magazynach i przed załadowaniem do klienta. (4) Stała identyfikowalność naszych produktów od producenta do klienta.

Frucht Icon

Nasze certyfikaty

Wszyscy nasi producenci posiadają certyfikat GlobalG.A.P. i GRASP.

 

Do GLOBALG.A.P.  Do GLOBALG.A.P. GRASP

Nasi producenci w Południowej Afryce posiadają certyfikat SIZA.

 

Do SIZA

Aby zapewnić prawidłowe postępowanie z naszymi produktami i procedurami wewnętrznymi, jesteśmy certyfikowani zgodnie ze standardami IFS Broker.

 

Do IFS Broker